Jezus Chrystus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie.

Ewangelia wg św. Jana 11,25

ś.p. Waldemar Schultz
1.10.1938—7.09.2014

W niedzielę, dnia 7 września 2014 roku w Kaarst (Niemcy) po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz przyjaciel, były tomaszowianin, pozostawiając w żałobie i smutku żonę Utę, córkę Heidi z mężem, syna Rainera z rodziną, liczne grono przyjaciół i współpracowników.

Urodził się w podtomaszowskich Łączkowicach w 1938, w Parafii ewangelickiej w Tomaszowie Mazowieckim ochrzczony, w niedzielę 7 czerwca 1953 roku konfirmowany przez ks. dra Woldemara Gastpary'ego w ewangelickim kościele Zbawiciela. W 2002 roku współzałożyciel (obok Stefana Balzera) i współprzewodniczący Związku Ewangelików byłych Tomaszowian, redaktor "Listów okólnych", serdecznie i gorliwie zaangażowany w różnoraką pomoc luterańskiej Parafii w Tomaszowie.
Jest w naszych sercach,
pozostanie w naszej pamięci.
Niech odpoczywa w pokoju!

 
AKTUALNOŚCI
Parafia w
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Parafia w
RAWIE MAZOWIECKIEJ
HYMN REFORMACJI
ZWIASTOWANIE PRZEZ OBRAZ
W CO WIERZYMY
KONFESJA AUGSBURSKA
BARWY LITURGICZNE
 
Światowy Dzień Modlitwy
 
Kapituła Orderu ECCE HOMO
© 2004 Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Tomaszowie Mazowieckim
Organizatorzy akcji Koordynator krajowy - Ludmiła Walica