ŻYCZENIA NOWOROCZNEW dzień Nowego Roku w atmosferze pięknych melodii z sali złotej Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego (Wiener Musikverein) składamy życzenia słowami wczesnośredniowiecznego błogosławieństwa irlandzkiego, w moim przekładzie:

Niech Cię Bóg prowadzi na wszystkich drogach Twoich,
niech wiatr zawsze wieje w Twoje plecy.
Niechaj jasne słońce swym ciepłem Cię obdarzy,
niech łagodny deszcz Twe zrasza pola.
I przez wszystkie życia dni,
i przez wszystkie życia dni
niechaj Bóg trzyma Cię w ręku Swym
i błogosławi.


Ewa Kononienko-Pawlas z rodziną

 
 


Światłość świeci w ciemności i ciemność jest bezradna Ewangelia Jana 1,5
W czas urodzin Jezusa ofiarujemy naszym dzieciom, bliskim, rodzicom prezenty. Chcemy też ofiarować samych siebie Chrystusowi. On wie doskonale, co z nami uczynić. Gdy podsumowujemy 2014 rok i planujemy 2015, życzymy wszystkim bliskim i sobie wszystkiego najlepszego, czyli prowadzenia Bożego.
ks. Roman Pawlas z rodziną, rada parafialna, chór luterański

The light shines in the darkness, and the darkness is hopeless Gospel of John 1,5
As Christmas time comes, we give presents to our children and parents, to our nearest and dearest. We also want to give ourselves to Jesus Christ. He knows very well what to do with us. As we reflect on 2014 and plan 2015, we wish all our friends and ourselves all the best, that is, we wish you God's blessing.
Rev. Roman Pawlas with family, Congregational Council, Lutheran choir

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis ist ratlos geworden. Johannes Evangelium 1,5
Zu Weihnachtszeit geben wir Geschenke an unsere Kinder, Eltern, Freunde. Wir wollen auch unsere Leben an Jesus Christus geben. Er weiß genau, was er mit ihnen tun soll. Wir denken jetzt über das vergangene Jahr 2014 und machen Pläne für das kommende 2015 Jahr und wir wünschen unseren Freunden und uns selbst alles Beste, das heißt, wir wünschen Euch Gottes Segen.
Pfr. Roman Pawlas mit Familie, Kirchenvorstand, evangelischer Kirchenchor

És a világosság a sötétségben fénylik, és a sötétség tehetetlen maradt János evangéliuma 1,5
A Jézus születésnapján a gyerekeinknek, barátainknak, rokonainknak és szüleinknek ajándékokat adunk, saját magunkat pedig Jézusnak akarunk adni. Ő tökéletesen tudja, mit csináljon velünk. Amikor összegezzük a 2014. évet és terveket csinálunk a 2015. évre kívánjuk minden kedves barátunknak és magunknak is minden legjobbat, azaz az isteni vezetést.
Roman Pawlas lelkész családjával, gyülekezeti elöljárok, evangélikus énekkar

 
 
 
AKTUALNOŚCI
Parafia w
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Parafia w
RAWIE MAZOWIECKIEJ
HYMN REFORMACJI
ZWIASTOWANIE PRZEZ OBRAZ
W CO WIERZYMY
KONFESJA AUGSBURSKA
BARWY LITURGICZNE
 
Światowy Dzień Modlitwy
 
Kapituła Orderu ECCE HOMO
© 2004 Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Tomaszowie Mazowieckim
Organizatorzy akcji Koordynator krajowy - Ludmiła Walica